זכויות הפצה

בימים אלה סיימנו הליכים משפטיים שהוגשו כנגד לקוחת משרדנו על ידי חברה ספרדית המייצרת ומשווקת מוצרי קרמיקה.

הלקוחה שיווקה משך שנים את מוצרי החברה הספרדית עד שיום אחד קיבלה הודעה על הפסקת הייצוג ללא כל סיבה של ממש.

הלקוחה החזיקה באותה העת מלאי של החברה הספרדית בשווי כמיליון ש"ח, עליו עדיין לא שלמה את התמורה.

במסגרת כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד שהגשנו בשם הלקוחה טענו שהלקוחה זכאית לקבל מהחברה הספרדית דמי הודעה מוקדמת בהתאם לוותק ולסעיף 4 לחוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב- 2012 ו/או על פי הוראות כל דין ו/או חוק החוזים ו/או פקודת הנזיקין.

משך שנתיים ניהלנו קרב קשה וצמוד בבית המשפט ובסופו של יום אילצנו את החברה הספרדית להגיע להסדר פשרה לפיו ויתרה על כ-80% מהחוב אליה, כפיצוי על הפרת ההסכם עם הלקוחה על ידה.

תופעה זו של חברות זרות אשר לעיתים מזלזלות בזכויות ההפצה או זכויות הסוכנות של הנציגות הישראלית, מוכרת לנו מתיקים אחרים וחשובים מאוד, שבתי המשפט יאכפו את הוראות החוק כדי למנוע התנהלות בלתי מקובלת של החברות הזרות בישראל

9 צפיות
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

  © 2018 Lalkin Weiss & co. Law Offices. All Rights Reserved

ECOVIS Legal Israel

Site Management: Arik Bernstein Social Marketing