בזק, למה מהירות הגלישה כל כך נמוכה בישראל?

בימים טרופים אלה, כשרוב עם ישראל יושב בבית וגולש באינטרנט כולנו מתוסכלים מאיטיות הגלישה בארץ.

כולנו מכירים את המצב בו הרשת בבית נתקעת, הילדים עצבניים, הכול הולך לאט, לא בכל חדרי הבית יש "קליטה", תקלות חוזרות ונשנות וכו'.

זה הזמן להזכיר שכבר בשנת 2016, במהלך הדיונים בתביעה נגזרת שניהלנו כנגד "בזק", שאול אלוביץ וחברי דירקטוריון החברה, טעננו כי משיכת הדיבידנדים "המופרעת" של אלוביץ מבזק, שכל כולה נועדה לשאת את החוב של הפרמידה שבנה, פוגעת קשות באינטרס הציבורי ומונעת מבזק מלהשקיע את הסכומים הנדרשים לחידוש התשתיות הנדרשות, באופן הגורם לכך שהגלישה באינטרנט בישראל היא מהאיטיות בעולם המערבי.

טענה זו נתמכה בדו"ח ועדת חייק שמונתה כדי לבדוק את הכשלים בשוק התקשורת בישראל ואת היעדר השקעות הולמות בתשתיות. לכשל זה יש השפעה שלילית על פעילות המשק בחיי היום יום.

היום אנחנו יודעים לומר שמדובר בפרשה לכאורה פלילית, ואלוביץ נתמך על ידי בכיר במשרד התקשורת בהוראת ראש הממשלה, ובסופו של יום הפרשה התפוצצה והביאה להגשת כתבי אישום.

לצערי איני יכול להסביר לילדיי למה האינטרנט כל כך איטי וזוחל בישראל, אבל הדברים ברורים וכך כתבנו בסיכומים לבית המשפט ב 31.12.2016:

"אינטרס הציבור: בזק כמונופול הנותן שירותים חיוני . הציבור נפגע מהפגיעה בחברה"

1. בזק היא מונופול המהווה ספק מרכזי של שירותי תקשורת במדינת ישראל. באמצעות מספר חברות בנות (פרטיות), מספקת בזק מגוון שירותי תקשורת בפריסה רחבה לכלל אוכלוסיית המדינה ושולט בשירותי התשתית בישראל. ברי כי יש להקפיד הקפדה יתרה כי בבזק יתקיים ממשל תאגידי מצוין ושקוף לצורך שמירה על אינטרס הציבור ככלל. אסור להמשיך ולתת לבזק להתנהל תחת שלטון יחיד של בעל השליטה באמצעות הדירקטוריון הנוכחי המשרת את צרכיו על חשבון בעלי המניות והציבור.

2. למעלה מן הנדרש יצוין כי בזק הוכרזה כנותנת שירותי בזק חיוניים על פי צו התקשורת (בזק ושידורים) (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ), התשנ"ז-1997. יתרה מכך, רוב המניות של בזק (כ-70%) נמצאות בבעלות מפוזרת של הציבור הרחב אשר סובל מממשל תאגידי ירוד, מניהול בזק שלא לטובת הציבור תוך פגיעה חמורה בהתפתחות הכלכלית והחברתית המשק.

3. ד"ר מאיר אמיר מפנה בחוות דעתו לדו"ח חייק: "לא פלא הוא שוועדת חייק ביקשה מהממשלה להרחיב את המנדט שלה ולאפשר לה לדון בהכנסת גורם נוסף שלישי בשוק התקשורת הקווית והאינטרנט, חברת חשמל, משום שחשבה שחברת בזק כשלה במשימת פיתוח תשתיות התקשורת בישראל." וועדת חייק הצביעה על העדר השקעה מספקת של בזק בתשתיות תקשורת בישראל [עמ' 8-9 לדו"ח]: "ישראל סובלת ממהירות גלישה נמוכה] מקום21 במערב] ואחוז הגולשים במהירות גבוהה נמוך במאוד בהשוואה לאחוז הגולשים במדינות אחרות בעולם. בעקבות כך, שירותים מתקדמים על גבי רשת נמצאים בישראל בשלבי תכנון בלבד-

4. בבוא בית המשפט לבחון האם דירקטוריון בזק, , כשהוא מרוקן את קופת מונופול בזק , פועל לטובת החברה ו/או הציבור בזמן שנדרשות השקעות עתק בתשתיות? מגיע למצב של גרעון בהון החוזר ולמבנה הון רעוע של כ 14% יחס הון למאזן? הופך את בזק תוך חודשים ספורים לחברה ממונפת התלויה ברצונם הטוב של הבנקים למחזור חובות? התשובה לשאלה זו שלילית בהחלט.

5. לסיכום, בבואו להכריע בבקשה מתבקש בית המשפט הנכבד להביא האמור לעייל במסגרת שיקוליו: לשיטת המשיבים עצמם, בזק אינה חברה רגילה. בזק היא נותן שירות חיוני. מונופול בתחום הטלפוניה הקווית והתשתיות. מכל האלה מתעלם הדירקטוריון כליל: להפחתת השקעות הנדרשות בתשתיות תקשורת שמחוייבת בזק לבצע השלכות שליליות על צמיחת המשק. אי לכך, האינטרס הציבורי הוא בחיזוק ושיפור איתנותה וגמישותה הפיננסית שלבזק ובקיום ממשל תאגידי אפקטיבי, ראוי, הוגן ושקוף."14 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול