המשרד בעל ניסיון רב בתחום הירושה ועיזבון הן בייעוץ בעריכת צוואות, ניהול הליכים ליישוב סכסוכים בין יורשים מחוץ לכותלי בית משפט רחבי היקף.

המשרד בעל ניסיון רב בתחום ניהול ההון המשפחתי ובין היתר : 

  • שימוש בידע המשפטי הדרוש אך בעיקר בניהול פרגמטי של התהליך תוך התחשבות ברגישויות המשפחתיות שלא אחת קיימות והתהליכים הנדרשים בגיבוש ההסכמות משפחתיות.

  • ייצוג במאבקי ירושה רחבי היקף וייצוג בהליכי עיזבון ומכירת נכסים במסגרתם

  • הסדרת נושא "דור שני" בעסקים וותיקים.

  • הסדרת צוואות והגשת בקשות לצוו ירושה.

  • ייעוץ בעריכת צוואות

דיני ירושה 

ועיזבון