לעורך הדין ללקין וצוות המשרד ניסיון עשיר בייצוג בהליכי חדלות פירעון, בפירוק והבראת חברות בקשיים וכן בייצוג נושים, עובדים ובעלי מניות בהליכים אלה. עורך דין ללקין מונה בתיקים רבים כבעל תפקיד על ידי בתי המשפט כמפרק, מנהל מיוחד או נאמן.

חדלות

פירעון

פירוקים וכינוסים