המשרד מעניק שירותים משפטיים בתחום זה לרבות ליווי בהליך הקמת עסק, סיוע בהליך רישוי העסק, ייצוג בעתירות מנהליות, ייצוג בוועדות התכנון והבנייה בהליכים לרישוי עסק ו/או היתר לשימוש חורג, בהתנגדויות לתכניות ו/או בקשות להיתר, התמחות בייצוג גני ילדים בפני ועדות התכנון השונות, טיפול בצווי הריסה ו/או צווים מנהליים ועוד.

תכנון ובנייה

ורישוי עסקים