המשרד מעניק שירותים משפטיים בתחום זה לרבות ליווי בהליך הקמת עסק, סיוע בהליך רישוי העסק, ייצוג בעתירות מנהליות, ייצוג בוועדות התכנון והבנייה בהליכים לרישוי עסק ו/או היתר לשימוש חורג, בהתנגדויות לתכניות ו/או בקשות להיתר, התמחות בייצוג גני ילדים בפני ועדות התכנון השונות, טיפול בצווי הריסה ו/או צווים מנהליים ועוד.

תכנון ובנייה

ורישוי עסקים

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

  © 2018 Lalkin Weiss & co. Law Offices. All Rights Reserved

ECOVIS Legal Israel

Site Management: Arik Bernstein Social Marketing