למשרד ניסיון בתחום התביעות הייצוגיות והנגזרות בתחומים שונים ולקח חלק בייצוג צדדים שונים בתביעות משפטיות מורכבות בתחום זה.

תובענות ייצוגיות

ותביעות נגזרות