המשרד פועל בשנים האחרונות לחיזוק הפעילות הבינלאומית ובייצוג לקוחות בעסקאות ומיזמים בחו"ל, לרבות השקעות ומיזמי נדל"ן בחו"ל, ובמסגרת זו נבחר לשמש כנציג בישראל של חברת "אקוביס" [ECOVIS] הבינלאומית באופן המאפשר למשרד לפעול בשיתוף פעולה עם עורכי דין ורו"ח מקומיים ברחבי העולם. המשרד מייצג חברות ישראליות במיזמים בחו"ל וכן מייצג מספר גדל והולך של חברות זרות בפעילותן בישראל [פוג'טיסו, באומן ועוד] ומטפל בכל הנושאים הכרוכים בפעילותן בישראל. בנוסף אנו מלווים מיזמים שונים לרכישת נדל"ן בחו"ל על ידי לקוחות ישראלים ופועל להרחבת השירותים בחו"ל. 

עסקאות מסחריות

בינלאומיות